DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NIÊN KHÓA 62-69

S.T.T Họ  Tên Tỉnh Quốc Gia -Tiểu bang Chú Thích
101
Nguyễn văn
Lạc
Carolton
Texas
-
102
Trần văn
Lan
Saigon
Viet Nam
-
103
Ngô
Lâm
-
CA
-
104
Nguyễn đức 
Lăng
Aloha
OR
-
105
Dương hữu
Lễ
San Jose
CA
-
106
Vũ chí
Lịch
-
-
-
107
Bùi nguơn
Liên
-
-
-
108
Đào minh
Liệu
Saigon
Viet Nam
-
109
Nguyễn bình 
Liêu
Mountain View
CA
-
110
Nguyễn văn
Lộc
-
-
-
111
Hà văn
Lo
Saigon
Viet Nam
-
112
Phạm văn
Lời
Melbourne
Australia
-
113
Lê thành
Lợi
Saigon 
Viet Nam
-
114
Giang văn
Long
Houston
TX
-
115
Vang
Long
-
-
-
116
Nguyễn tiến
Lực
Sàigòn
Viet Nam
-
117
Trần quang
Lưu
Sàigòn
Viet Nam
-
118
Bùi đức
Ly
Seatle
WA
-
119
Đoàn
Saigon
Viet Nam
-
120
Trần
Saigon
Viet Nam
-
121
Trần văn
Saigon
Viet Nam
-
122
Nguyễn văn
Mạnh
Thủ Đức
Viet Nam
-
123
Lưu văn
Minh
Saigon
Viet Nam
-
124
Nguyễn khải
Minh
Saigon
Viet Nam
-
125
Trương hoàng
Minh
Saigon
Viet Nam
-
126
Trương ngọc
Minh
Saigon
Viet Nam
-
127
Nguyễn văn
Minh
Irvine
CA
-
128
Dương minh
Mẫn
Fairfax
VA
-
129
Trần thế
Mỹ
Hellkown
VA
-
130
Nguyễn hoài
Nam
Montreal
Canada
-
131
Đỗ ngọc
Nhẫn
Brisbane
Australia
-
132
Lê văn
Nhật
-
-
-
133
Giáp chí
Nghĩa
Houston
TX
-
134
Lưu trọng
Nghĩa
Saigon
Viet Nam
-
136
Nguyễn trần
Nghĩa
Saigon
Viet Nam
-
137
Nguyễn trong
Nghĩa
Sydney
Australia
-
138
Bùi khai 
Nghiệp 
San Jose
CA
-
139
Trần thành
Nghiệp
Toronto Ontario
Canada
-
140
Nguyễn văn
Nhiều
Saigon
Viet Nam
-
141
Ông quang
Nhiêu
-
-
-
142
Lê chí
Nguyện
Saigon
Viet Nam
Đã qua đời
143
Nguyễn văn
Ngọc
Downey
CA
-
144
Vũ ngọc 
Nhinh
Anaheim
CA
-
145
Trần đình
Phan
Saigon
Viet Nam
-
146
Nguyễn minh
Phát
Washington
DC
-
147
Hồ tấn
Phát
-
USA
-
148
Đào xuân
Phồn
-
Germany
-
149
Đoàn mạnh
Phú
Austin
TX
-
150
Trần đức
Phú
Westminster
CA
-
151
Trần thanh
Phú
Saigon
Viet Nam
-
152
Trịnh thanh
Phú
Saigon
Viet Nam
-
153
Nguyễn văn
Phúc
Saigon
Viet Nam
-
154
Trần doãn
Phúc
Houston
TX
-
155
Phạm ngọc
Phụng
Seatle
WA
-
156
Trần duy
Phụng
Saigon
Viet Nam
-
157
Dương hữu
Phước
Brisbane
Australia
-
158
Nguyễn văn
Phước
Saigon
Viet Nam
-
159
Trần xuân
Phước
Krefeld
Germany
-
160
Trần văn
Phước
Saigon
Viet Nam
-
161
Nguyễn ngọc
Phương
Saigon
Viet Nam
-
162
Vũ văn
Phương
-
Ohio
-
163
Lương kính
Qùa
-
Viet Nam
-
164
Trần văn 
Quan
Anaheim
CA
-
165
Nguyễn văn
Quang
Westminster
CA
-
166
Trần ngọc
Quang
Saigon
Viet Nam
-
167
Vũ hồng
Quang
Saigon
Viet Nam
-
168
Nguyễn văn
Quyền
Saigon
Viet Nam
-
169
Lê ngọc
Qúi
San Jose
CA
-
170
Bùi minh
Sa
-
-
Đã qua đời
171
Đào van
Sang
-
UT
-
172
Thái văn
Sắng
-
-
-
173
Huỳnh công
Sanh
Garden Grove
CA
-
174
Lê côn
Sơn
Tỉnh Đồng Tháp
Viet Nam
đt: 01224410702
175
Lê văn
Sáu
Albuquerque
NM
-
176
Đinh tấn
Tài
Saigon 
Viet Nam
-
177
Lê thành
Tài
Saigon 
Viet Nam
-
178
Mai thành
Tâm
Bình Dương
Viet Nam
-
179
Hoàng đôn nhật
Tân
Saigon 
Viet Nam
-
180
Thái minh
Tấn
Saigon 
Viet Nam
-
181
Lâm minh 
Tấn
Garden Grove
CA
-
182
Ngô nguyên
Tản
Saigon 
Viet Nam
-
183
Nguyễn hữu
Tạo
Saigon 
Viet Nam
-
184
Duơng chí
Thành
Auburn
Australia
-
185
Phạm xuân
Thành
-
-
-
186
Phạm văn
Thành
Saigon 
Viet Nam
-
187
Hồng văn
Thêm
San diego
CA
-
188
Tạ văn
Thỉ
Alberta Calgary
Canada
-
189
Văn
Thí
-
-
-
190
Tô văn
Thiện
Saigon 
Viet Nam
-
191
Nghiêm văn
Thịnh
Saigon 
Viet Nam
-
192
Huỳnh thiên
Thọ
Saigon 
Viet Nam
-
193
Lê quốc
Thống
Saigon 
Viet Nam
-
194
Phạm trung
Thứ
Saigon 
Viet Nam
-
195
Nguyễn ngọc
Thuận
Saigon 
Viet Nam
-
196
Hùynh ngũ
Thường
Cần Thơ
Viet Nam
-
197
Võ quang
Tiến
Saigon 
Viet Nam
Đã qua đời
198
Nguyễn văn
Tiến
San Jose
CA
-
199
Đinh quang
Tiến
Houston
TX
-
200
Đỗ hữu
Tốt
Saigon 
Viet Nam
-
-
-
-
 -
-
-
TRANG TRƯỚC
TRỞ LẠI TRANG CHÍNH
TRANG KẾ TIẾP