DANH SÁCH CỰU GIÁO SƯ NIÊN KHÓA 62-69

S.T.T Họ  Tên Tỉnh Quốc Gia -Tiểu bang Giáo Sư Ngành
1
U văn
An
-
-
Vẽ mỹ thuật
2
Trương văn
Biết
-
-
Vạn vật
3
Đăng trí
Biên
Orange County
CA
Vật lý
4
Nguyễn duy
Cường
-
-
Vẽ mỹ thuật
5
Nguyễn phong
Cảnh
-
-
Xưởng
6
Trần ngọc
Cần
-
-
Việt văn
7
Lê đình
Cần
-
-
Kỹ nghệ họa
8
Nguyễn phước
Chánh
-
-
Xưởng Điện
9
Đỗ ngọc
-
-
Âm nhạc
10
Lan
Đài
-
-
Âm nhạc
11
Trần văn
Đặng
-
-
Kỹ nghệ họa
12
Phan trương
Dần
-
-
Tân tóan học
13
Hoàng
Diệm
-
-
Anh văn
14
Bạch quang
Đôi
-
-
Xưởng Cơ Khí
15
Vũ mộng
Westminster
CA
Hình học giài tích
16
Nguyễn đình
Hải
-
-
Anh văn
17
Trần quang
Hải
Westminster
CA
Việt văn
18
Nguyẽn đức
Hậu
Santa Ana
CA
Vật lý
19
Ngô đình
Hay
-
-
Kỹ nghệ họa
20
Vũ như
Hoằng
Pasadena
CA
Lý hóa
21
Phan nhất
Hùng
-
-
Toán học
22
Lê anh
Hùng
-
-
Xưởng Cơ Khí
23
Hùynh hữu
Hùng
-
-
Giám thị
24
Trịnh
Khải
-
-
Vật lý
25
Nguyễn thanh
Khiêm
-
-
HLV Thể dục
26
Ngô như
Kiếm
-
-
Giám thị
27
Lê trọng
Lễ
Orange County
CA
Công Dân
28
Cát văn
Lộc
Huntington Beach
-
Toán học
29
Trần phát
Lạc
-
-
Kỹ nghệ họa
30
Lê thanh
Liêm
-
-
Công Dân
31
Dương khắc
Long
-
-
Kỹ nghệ họa
32
Phan văn
Long
-
-
Giám học
33
Khúc như
Mai
-
-
Xưởng Cơ Khí
34
Lê văn
Mạnh
Milpitas
CA
Kỹ nghệ họa
35
Trần đức
Mẫn
-
-
Việt văn
36
Nguyễn
Mẫn
-
-
Triết học
37
Đào đình
Minh
-
-
Toán học
38
Nguyễn văn
Nối
Huntington Beach
CA
Toán học
39
Nguyễn văn
Nên
-
-
Giám thị
40
Nguyễn thành
Nghĩa
-
-
Giám thị
41
Trần thanh
Nghĩa
-
-
Xưởng Điện
42
Vũ hữu
Nho
Houston
TX
Đã mãn phần
43
Nguyễn khánh
Nhuần
Seatle
WA
Sử Dịa
44
Trần vĩnh
Phước
-
-
Pháp văn
45
Nguyễn thanh
Phong
-
-
Triết lý học
46
Nguyễn
Phúc
-
-
Toán học
47
Lê minh
Quân
-
-
Kỹ nghệ họa
48
Ung văn
Qúi
-
-
HLV Thể dục
49
Phạm văn
Sửu
-
-
HLV Thể dục
50
Hùynh bửu
Sơn
-
-
Anh văn
51
Phạm văn
Tới
-
-
Xưởng Cơ Khí
52
Phạm văn
Tài
-
-
Kỹ nghệ họa
53
Lê thanh
Tản
-
-
Giám thị
54
Lê văn
Thống
-
-
Tổng giám thị
55
Phùng
Thịnh
-
-
Anh văn
56
Lý thuận
Thành
-
-
Xưởng Mộc
57
Thất
-
-
Kỹ nghệ họa
58
Lưu luân
Trọng
-
-
Tổng giám xưởng
59
Trương trọng
Trác
-
TX
Đã mãn phần
60
Lê văn
Trang
West Hartford
Connecticut
Việt văn
61
Lê thanh
Vân
-
-
Giám học
62
Đỗ đại thanh
Vân
-
-
Kỹ nghệ họa
63
Đoàn khế
Vinh
-
-
HLV Thể dục
64
Lê quang
Xang
-
-
Vạn vật