SINH HOẠT CỦA CỰU HỌC SINH KHÓA 62-69
 
 
Thăm các bạn Cao Thắng Seattle, Washington.
May 15th. 2011
.

Thầy Lạc tại San Diego Harbor trong lễ 100 năm kỷ niệm Hàng không mẫu hạm Hoa kỳ. Feb. 12th, 2011

Cruise ship Norwegian Pearl Alaska & Sawyer Glacier
May 8th. thru 15th., 2011

Liên, Bảo, Thầy Lạc và Hòa. Feb 12th, 2011

Đào Hải (CT68) viếng thăm Nam California Feb. 4, 2011. Nhinh, Đệ, Hòa, Bảo, Hải và Minh.

Bảo Hòa Cung Chúc Tân Xuân năm Tân Mão đến thầy cô và các bạn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Long, Hiền, Hòa, Bảo, Minh, Nhinh, thầy Lạc, Hiền tại Nam California Jan. 30th, 2011

Chúc Tết Thầy Nhuần Jan. 30th, 2011. Phụng(CT68), Ng. v. Huệ(CT62), Lý long Vỹ(CT62), Ly(CT69), Thầy Nhuần, Ng. Kim Quy(CT62), Khang(CT69), Hải(CT68).

Hiền Lương (CT70) thăm viếng Nam California, Nhinh, Hòa, Minh, Hiền (CT70), Bảo, Hiền Lương. Jan. 28th.

Lê văn Sáu thăm viếng Nam California Jan. 8, 2011.
Quang, Hòa, Đệ và Sáu

Thăm Alburquerque, Carlsbad Caverns, Santa Fe, NM
Happy New year of 2011