SINH HOẠT CỦA CỰU HỌC SINH KHÓA 62-69
 
Happy New year of 2011

Nguyễn lê Hinh.

Ly, Lăng, Thêm, Nghiệp, Đào Hải, Thiện bạn Ly.

Phụng CT68, Thêm, Ly, Nghiệp, Huệ CT63, Lăng, thầy Nhuần, Đào Hải CT68, Khang, Hồng CT65.

Thăm thầy Nhuần ngày 5 tháng 7 năm 2010.

Thành, Cung và Qúi tại San Jose

Bảo, Thành và Chương tại San Diego.

Dương chí Thành từ Úc đại Lợi thăm Orange county, California June 30, 2010

Bảo, Minh, Nhinh, An, Thành, Hòa và Tấn.

Hiền (CT70), Minh, Bảo, Sơn (CT68), Hưu.

Chị Thêm, Minh, An, Sơn, Hòa, Hưu, bạn chị An, Bảo.

Nhinh, Thêm, An, bạn An, Hòa, Hiền (CT70), Bào, Sơn (CT68).

Họp bạn tại nhà Đào v. An May 30, 2010 - Orange County
Cám ơn Nguyễn bình Liêu đã tạo một ngày vui cùng các bạn. Sau vài ly Cordon Bleu dòng thơ này để tặng các bạn:

If  ever I marry a wife,
I'll marry a landlord's daughter,
For then I may sit in the bar
and drink cold brandy and water.
Chales Lamb-19th Century English writer.
 
If it true that I do think,
There are five reasons we should drink;
Good wine-a Friend-or being dry-
Or lest we should be by and by-
Or any other reason why.
Henry Aldrich-17th Century English writer.

Minh, Gia-CT67, Bảo, Châu, Hòa, Liêu

Cao Thắng 67, 69 và các bạn cùng khóa SQHQ-QLVNCH, Thứ bẩy May 15, 2010

Thăm viếng Viện bảo tàng Hàng không Mẫu hạm USS Midway sau 35 năm (Kỷ niệm 30 tháng 4 Đen, 1975)

Biểu tình ở Paris 27/4/1975 đánh dấu một đại tang vĩ đại cho lịch sử Việt Nam TỰ DO.
Vinh danh các chiến hũu đã hy sinh cho Tự Do và Dân Tộc. Hôm trước. Hôm nay. Và mãi mãi !!!

Dana Point, California camera by Trần xuân Hòa

Diễn hành Tết tại Little Sàigòn Feb. 13, 2010

Hội chợ Tết Nam California Feb. 13, 2010

Thăm viếng thầy cô Trần quang Hải và đi chợ tết tại Little Sàigòn California Feb., 6th, 2010.
 
Thăm viếng Pháp Vương Temple, Escondido San Diego Feb. 12, 2010
Hòa dựa hơi chụp hình với xe sport của K.C. Sơn đầu năm.
Họp mặt tân niên 1-1-2010, CT67, 68 và 69
Happy New year of 2010