SINH HOẠT CỦA CỰU HỌC SINH KHÓA 62-69
Happy New year of 2010
Họp mặt tất niên trong lúc kinh tế khó khăn. Nhinh, Trần Quang, hiền thê, Bảo và Ng v.Quang. Ngày 27 tháng 12 năm 2009.
Lê Cid nghe họp mặt tất niên chạy bộ từ New Mexico đến uống càfê sữa đá. Ngày 28 tháng 12 năm 2009.

Chương, An (67), Sơn (67), Bảo, Cung, Hiền (70), Sơn (68), Tuấn (67), Thêm, Quang, Chơn, Qúi, Tấn, Minh (bò)
Chị Chương, Liên, Crystal, Chị Sơn, Chị Thêm, Chị Cung và Chị An.

Quang, Bảo, Thêm, Nhinh, Hùng (cựu huấn luyện viên Vovinam),Tuấn (67), Cung, Sơn (68), Qúi, Tấn, Hưu, Chơn, An, Hoà.
quí vị hiền thê An, Sơn, Thêm, Bảo, Hưu, Cung. Họp mặt tại tư gia Lê đăng Bảo ngày 24, tháng 10 năm 2009

Chơn thăm Nam Cali Ngày 6 tháng 9, 2009

Bảo thăm Montreal họp mặt tại nhà Giáp - Ưng và Nam

Bảo và Giáp tại Montreal. Ngày 1 tháng 8, 09

Đệ, Thêm, Quang, An, Bảo, Gs. Vũ mộng Hà, Nhinh, Tấn, Chương và Hòa.


Họp mặt tại tư gia Trần xuân Hòa ngày 7 tháng 4 năm 2009


Tết âm lịch 2008 tại đường Bolsa, Westminster, khói pháo đằng sau, Mười, Quang, Tấn, Minh, Bảo và Hòa.Ngày 17 tháng 1 năm 2009


Cuộc họp mặt đầu tiên của Khóa 62-69 tại Nam Cali sau 40 năm. Ngày 1 tháng 1 năm 2009
Sáu, chị Minh, Thêm, chị Sáu, Nhinh, Chương, chị Chương, Lạc, Minh, chị Hưu, Hóa, Hưu, chị Thêm, Bảo, Nghiệp, An, chị An, Đệ và hiền thê.

Sáu về thăm quê nhà cuối năm 2008. Ngồi: Dương trung Chánh, Trang sĩ Hóa, Phạm văn Bi. Đứng: Tỷ, Tài, Sáu, Lợi, Hiệp.

Hiệp, Hà bạn Sáu, Sáu, Tốt. Ngày 22 tháng 12 năm 2008


Họp mặt tại tư gia Nguyễn văn Quang - Bảo, Hưu, Chương, Đệ, Hòa, Thêm, An, Minh, Quang. Ngày 28 tháng 9 năm 2008


Gặp nhau cuối tuần tại Bolsa - Quang, Nhinh, Mười, Nga bạn Đệ, Đệ và Bảo. Ngày 31 tháng 8, năm 2008


Ăn trưa tại quán VÂN - An, Nhinh, Hưu, Chương, Quang, Mười và Bảo. Ngày 26 tháng 7 năm 2008

Chuyến thăm thầy Nguyễn khánh Nhuần tại Seatle, Wasington, chụp hình tại đền đức thánh Trần Hưng Đạo do thủ từ Bùi đưc Ly tạo dựng.

 

Họp mặt tại tư gia Tạ cẩm Chương - Thêm, chị Thêm, Nhinh, Chương, chị Hưu, Quang, chị Chương, Mười và Bảo. Ngày 9 tháng 2 năm 2008


Hình chụp trong đêm thành hôn con trai Thêm tại San Diego - Chơn, Thêm, Bảo, chi Sáu và Sáu. Ngày 5 tháng 10 năm 2007

Dương m. Châu, Qúi, Trần thành Nghiệp, Cung, Bùi khai Nghiệp, Bào, Liêu, Nhinh, Ng. văn Tiến, Chơn. Ngày 5 tháng 7 năm 2007

Bảo, Tấn, Nhinh, Mười thăm Thêm tại San Diego tháng 4, 2007

Ưng thăm Nam Cali tháng 3, 2007 - Hùng, Ưng, Bảo và Tấn.

Họp mặt tại tư gia An đón tiếp Nguyễn thanh Dân từ Đức sang thăm Nam Cali. Ngày 21, tháng 1, năm 2007