HÌNH ẢNH ĐỨC QUỐC

Bảo thăm Đức quốc và gặp lại Trần xuân Phước sau 40 nămBảo và Phước ở quầy rượu

Phước tại Frankfurt

Lâu đài Hohenzollern

Römerberg

Hồ Titisee trên vùng black forest

TRỞ LẠI TRANG HÌNH ẢNH KHẮP NƠI

TRỞ LẠI TRANG CHÍNH