HÌNH ẢNH MỸ QUỐC

Tượng đài Đức Thánh Trần tại Washington state do thủ từ Bùi đức Ly chăm sóc.

Các Hội Trưởng Hội HQ, HT Hội Không Quân, Hội Trưởng LLĐB,  v..v..và các cự nữ quân nhân và quá phụ tử sĩ. (WA)

Phan Ngọc Hùng và ông Quản Nguyễn Huy Điền (WA)

Nguyễn Văn Hoàng (69), Nguyễn Văn Khang (69), từ Ly (69), Đào Hải (68),Phạm Ngọc Phụng ( 68) - Washington

Phạm tấn Chơn và Bảo ở state of California Capitol, Scramento, Bảo thăm bạn thân sau 40 năm.

Lâm mộng Kiên và Bảo trong lễ cưới con Cung San Jose, CA

Bùi thành Nghiệp trong lễ cưới con Cung San Jose, CA

Thầy cô Trần quang Hải dự lễ Tạ ơn với gia đình Bảo. 25-11-2009


Cung chúc tân xuân Feb., 8, 2011 tại tượng đài đức thánh Trần. Lễ thượng kỳ đầu năm, Washington.

Thủ từ Bùi đúc Ly đốt nhang trong lễ Chiến thắng Đống Đa tại Tổ đình VN.

Nghêng Lân và đốt pháo đầu năm tại Tổ đình VN, Washington.

 

TRỞ LẠI TRANG HÌNH ẢNH KHẮP NƠI

TRỞ LẠI TRANG CHÍNH