HÌNH ẢNH ÚC CHÂU

Thủy, Liên, Vân và Bảo (Gia đình Bảo thăm Vân 2004)

Gia đình La quốc Đạt và Dương chí Thành.

Lâm minh Tấn sang Úc thăm Dương chí Thành

Khúc long Vân, Thành, Ngâm bạn Thành, La quốc Đạt

Ông chủ Vân, Thành, Hải bạn Vân & Thành -  www.sogofabric.com.au

Tình bạn hữu là sự kết hợp bởi muôn đẳng cấp trong xã hội, từ kẻ lãng tử cho đến cầm, kỳ, thi, họa, tửu, danh nhân. Thân chúc niên khóa 62-69 được đầy niềm vui như bức tranh này. ( Bát Tiên. Qùa tặng từ Khúc long Vân 2004 )

TRỞ LẠI TRANG HÌNH ẢNH KHẮP NƠI

TRỞ LẠI TRANG CHÍNH